Vad skulle du skriva ut
till dig själv?

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som vid icke-valvulärt
förmaksflimmer visat både

  • Bättre reduktion av stroke/systematisk embolism jämfört med Warfarin1 (p = 0.01)

  • Bättre säkerhet avseende allvarlig blödning jämfört med Warfarin1 (p<0,001)

Se Eliquis vs Warfarin Se studier

Kommande webbsändning

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Fokus är ett utbyte tvärs specialistområden där professor Anders Själander, överläkare Åke Berglund samt överläkare Fariba Baghaei delar sina perspektiv och svarar på era frågor.
Torsdag 30 sep 2021, kl. 17:00-18:00

Till anmälan  Program

Kommande webbsändning

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Fokus är ett utbyte tvärs specialistområden där professor Anders Själander, överläkare Åke Berglund samt överläkare Fariba Baghaei delar sina perspektiv och svarar på era frågor.

Tosdag 30 sep 2021, kl. 17:00-18:00

Anmäl dig här

webinar 14 juni och 30 sep
flimmerveckan 2021

Tidigare webbsändning

Flimmerveckan 2021

Se den inspelade paneldebatten som livesändes på Flimmerveckan 19-22 april.
Medverkande: Annica Ravn-Fischer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristina Hagwall och Johan Engdahl båda Danderyds sjukhus.

Se paneldebatten

 

Webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika
specialister för dig som vill öka din kunskap om ny
forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt
praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Kommande föreläsningar

 

fatta flimmer

 

Fatta Flimmer

Fatta Flimmer är ett projekt som i genomlysande
workshops syftar till att utveckla ett strukturerat
arbetssätt och identifiera förbättringsområden
kring patienter med förmaksflimmer. 

Mer information Spela film

 

 

Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att
det blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och 
motivera de patienter som behandlas med Eliquis.
Du kan ta del av hela vårt stödprogram till patienter
här eller hjälpa din patient anmäla sig till hela eller
delar av programmet

Läs mer om patientstöd

 

covid vaccination
2021-06-14 11:52

SSTH kliniska råd vid blödning eller trombos efter vaccination mot Covid-19

 

Fler nyheter

2021-06-14 11:28
Uppdaterade riktlinjer vid venös tromboembolism
 
2021-06-14 11:15
Stenttrombos vid förmaksflimmer och AKS
 
2021-06-14 10:40
ESC guidelines om förmaksflimmer
 
startkit

 

Startkit för Eliquis patienter

Till dina patienter som ordinerats Eliquis 
som strokeprofylax vid icke valvulärt 
förmaksflimmer. I startkitet ingår 
halsband, patientinfo om Eliquis samt 
kort med hänvisning till ytterligare
webbstöd om blodproppssjukdomar.

Beställ här
 

praktiska råd

 

Praktiska råd


Information som kan
underlätta behandling
av era Eliquis Patienter

 

Se praktiska råd