LIPUS-certifierad utbildning inom AF och VTE

AF | VTE i Fokus är en LIPUS-certifierad utbildning som innefattar två separata moduler: förmaksflimmer (AF) och/eller venös tromboembolism (VTE). Dessa utbildningar genomförs med fördel vid separata tillfällen, men kan även kombineras. Vid få antal anmälda kan utbildningen bli digital och innefatta deltagare från flera delar av landet. Du kan göra din intresseanmälan för antingen dig själv eller din klinik nedan.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se

Lipus-nr: 20230084 Förmaksflimmer, Lipus-nr: 20230085 Venös tromboembolism

Anmäl dig

 

Syfte

Utbildningens syfte är att deltagarna ska få fördjupad kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism. ST-läkare under utbildning ska även kunna tillgodoräkna sig specifika delmål till sin specialiceringstjänstgöring.

Utbildningens utformning

AF | VTE i Fokus - Förmaksflimmer omfattar teori och patientfallsdiskussioner kring strokeprevention vid förmaksflimmer medan AF | VTE i Fokus - Venös tromboembolism består av teori och patientfallsdiskussioner kring behandling av venös tromboembolism. Inför varje utbildningstillfälle väljs med fördel tema förmaksflimmer eller venös tromboembolism. Diskussion kring patientfall vävs ihop med teori om diagnos, utredning och behandling av patienter med förmaksflimmer alternativt venös tromboembolism. Varje utbildningstillfälle skräddarsys utifrån önskemål och grundkunskaper hos kursdeltagarna.

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är läkare. Nivån kan anpassas för både primärvård och specialistvård och varje utbildningstillfälle skräddarsys utifrån målgruppen. För deltagare inom specialistvård riktar sig utbildningen till läkare under utbildning (AT eller ST) inom sektionerna akutsjukvård, neurologi, geriatrik, kardiologi och internmedicin.

Var och vem?

Varje utbildningstillfälle anordnas lokalt enligt överenskommelse med arrangör och består av ca 2 timmars föreläsning med en lokal föreläsare (specialistläkare). Uppföljande tillfällen kan även bokas in eftersom utbildningen omfattar en mängd patientfall. Utbildningen kan även genomföras virtuellt enligt överenskommelse med arrangör. Vid få antal anmälda kan utbildningen bli digital och innefatta deltagare från flera delar av landet. 

Skaparna av utbildningen tillsammans med Bristol Myers Squibb och Pfizer

Intresseanmälan AF | VTE i Fokus


Efter du skickat in dina uppgifter så kontaktar vi dig och kommer överens om de praktiska detaljerna för utbildningen. Vid få antal anmälda kan utbildningen bli digital och innefatta deltagare från flera delar av landet. 

Pfizer och Bristol Myers Squibb står för föreläsararvode och kan stå för lokal och enklare förtäring vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta.

AF | VTE i Fokus är en flexibel utbildning enligt Pfizers och Bristol Myers Squibbs utbildningskoncept inom förmaksflimmer och venös tromboembolism. Utbildningen skräddarsys utifrån målgruppen och innefattar teori kring bakgrund, diagnostik och behandling samt patientfalls-diskussioner.

5 + 4 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

Dataskydd. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och sjukvårdsanställdas personuppgifter behandlas (1) under kontroll av Pfizer AB, org.nr 556059-6255 och Bristol-Myers Squibb Aktiebolag, 556092-9886, som var för sig är självständigt personuppgiftsansvariga och delas internationellt inom Pfizer-koncernen och Bristol-Myers Squibb-koncernen och med tjänsteleverantörer med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna;  (2) för att interagera och komma i kontakt med dig; för att bedriva vår verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål eller för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att tillhandahålla dig med marknadsförings- och kommersiell kommunikation. Dina personuppgifter samlas in från dig av någon av dina kontakter med Pfizer eller Bristol-Myers Squibb och från IT-företag som tillhandahåller informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknadsföring. Om du önskar att kontakta oss eller Pfizers eller Bristol-Myers Squibbs dataskyddsombud, EUDPO@BMS.com, för att få mer information rörande vårt respektive integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till dataskydd (inklusive begäran om att få invända mot vårt respektive berättigade intresse eller om att återkalla ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pfizers Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda inom EES på https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp och Bristol-Myers Squibbs Integritetspolicy på https://www.bms.com/se/privacy-policy.html i enlighet med Bristol-Myers Squibbs bindande företagsbestämmelser som du kan läsa här:  https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-corporate-rules.pdf .Bristol-Myers Squibb AB, tel. 08-704 71 00, www.bms.com/.se,  tel. 08-550 520 00,  www.pfizer.se, Personuppgiftsfrågor: info.sweden@pfizer.com