Effekt och säkerhet med Eliquis® (apixaban), lågmolekulärt heparin och warfarin hos högriskpatienter med tidigare venöstrombos och aktiv cancer. 

Läs analysen och ta del av resultaten för patienter med dubbelt olika risknivåer, såsom metastaserad cancer, kemoterapi, gastrointestinal cancer och index VTE (lungemboli/djup ventrombos). Utfallet analyserades för patienter med olika risknivåer, såsom metastaserad cancer, kemoterapi, gastrointestinal cancer och (lungemboli/djup ventrombos).

Läs artikeln

Referens
Cohen et. al. 25 May 2021, Current Medical Research and Opinion. 10.1080/03007995.2021.1932448

dricka vatten

Analys av risken för blödning och återkommande venös tromboembolism (VTE) hos patienter med aktiv cancer

blodcell

Säkerhet och effekt hos Eliquis, LMWH och warfarin: En retrospektiv analys med hjälp av fyra amerikanska databaser. I denna studie utvärderas risken för allvarlig blödning, kliniskt relevant icke-allvarlig blödning och återkommande venös tromboembolism (VTE) bland patienter med aktiv cancer som ordinerats Eliquis, lågmolekulärt heparin eller warfarin i klinisk praxis.

Läs sammanfattningen

Referens
Cohen et. al. Blood (2019) 134 (Supplement_1): 326.

Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer

 


Under webbinaret DOAC management in VTE patients with cancer föreläste Prof. Giancario Agnelli om Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer.