Flimmerrapporten 2023 – Att upptäcka förmaksflimmer i tid

Flimmerrapporten 2023 handlar om vikten av att upptäcka fler fall av förmaksflimmer för att färre personer ska drabbas av stroke. Förmaksflimmer är den vanligaste formen av rytmstörning i hjärtat och kan ha stor påverkan på livet för den som drabbas. Förmaksflimmer är i sig inte livshotande, men obehandlad leder sjukdomen till en kraftigt ökad risk att drabbas av stroke.

Stroke till följd av förmaksflimmer går att förebygga. Det första steget är det viktigaste, att upptäcka flimret i hjärtat. I dag lever uppskattningsvis 526 000 personer i Sverige med förmaksflimmer. Av dem har runt 399 000 fått sin diagnos medan uppskattningsvis 127 000 fall fortfarande är oupptäckta.

Förmaksflimmer är en sjukdom där nya behandlingar och bättre vård räddat många och gett många människor ett bättre liv. Men för att minska antalet stroke krävs det att fler fall av förmaksflimmer upptäcks i tid.

Nya studier har visat att screening av förmaksflimmer både leder till färre komplikationer och är en kostnadsbesparande insats för samhället. Med anledning av nya resultat bör beslutsfattare på nationell nivå ta ställning till att införa ett screeningprogram för förmaksflimmer i Sverige. Men det finns också mycket regioner kan göra för att minska mörkertalet. Alla regioner har ett grundläggande ansvar att ge vården rätt förutsättningar att upptäcka fler fall.

  • Personer som besöker vården med symtom av förmaksflimmer bör i alla regioner få tillgång till smidig och portabel EKG-utrustning för undersökning av hjärtat under längre tid.
  • För att hitta fler fall av dolt förmaksflimmer bör alla regioner i samband med de riktade hälsosamtal som redan bedrivs, ta pulsen, informera om vanliga symtom, och ge möjlighet till lån av portabel EKG-utrustning till personer över 65 år.

Det som krävs är ett fokuserat arbete med satsningar som leder till att fler fall upptäcks och att de som drabbats får en diagnos. Den här rapporten visar att det är fullt möjligt. Lösningarna finns. Det som krävs är beslut om att de tillämpas.

Läs eller ladda ner rapporten

Flimmerrapporten 2023