Kliniska Komplexa Situationer vid behandling med antikoagulantia

Experter från olika delar av Sverige diskuterade kliniska frågeställningar vid förmaksflimmer och venös tromboembolism.

Teman som togs upp:

  • Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi, 
  • EHRA practical guide 2021,
  • ABC riskscore - Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer, 
  • Sekundär prevention- Kvinnohjärtat, 
  • Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia? Andra möjligheter?

Det hela avslutades med en mycket givande paneldiskussion.

Till föreläsningarna

Personer i kogressrum