Ny svensk studie om blödningsrisk med orala antikoagulantia vid venös tromboembolism

En nationell, svensk registerbaserad studie utförd av göteborgsforskaren Glise Sandblad, syftade till att bedöma risken för blödning i samband med perorala antikoagulationsläkemedel hos patienter med venös tromboembolism (VTE) under både den inledande och den förlängda behandlingsfasen. Studien omfattade 45 114 cancerfria patienter med en första VTE mellan 2014 och 2020.

Slutsats
Denna landsomfattande registerbaserade studie ger värdefull insikt i blödningsriskerna i samband med orala antikoagulantia hos patienter med VTE. Dessa fynd kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att fatta välgrundade beslut i valet av antikoagulantia för patienter med VTE.

 

Läs mer   Ladda ned pdf

Beräknad lästid: 10 minuter. Texten är på engelska.

 


Referens: Glise Sandblad et al., J Intern Med. 2023;294:743–760

Ny svensk studie om blödningsrisk med orala antikoagulantia vid venös tromboembolism

Liknande artiklar