Eliquis vid förmaksflimmer samt AKS och/eller PCI

Eliquis (apixaban) produktresumé är nu uppdaterad mot bakgrund av AUGUSTUS-studien avseende patienter med förmaksflimmer som drabbas av akut koronart syndrom och/eller ska genomgå PCI. I studien utvärderades Eliquis (apixaban) jämfört med warfarin hos patienter som samtidigt behandlas med P2Y12 –hämmare samt ASA eller placebo. Studien utvärderar även om enkel trombocythämning är bättre än dubbel trombocythämning vid samtidig antikoagulationsbehandling. Studiens primära utfallsmått är allvarlig blödning (ISTH) eller kliniskt relevant  icke-allvarlig blödning.

Publikationen i sin helhet hittar du nedan.

Operation

Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS och/eller PCI?

Se Prof Renato D. Lopes MD, Duke University Medical Center vid en intervju under ESC 2019 förklara AUGUSTUS studieupplägg där två viktiga kliniska frågeställningar belystes i den största studien med NOAK hos patienter med förmaksflimmer och AKS och/eller genomgår PCI.

Till publikationen