Havregryn minskar risken för stroke

Även om frukost, särskilt havregryn, har kopplats till minskad risk för stroke, har få studier riktat uppmärksamhet mot alternativa matval som vanligtvis konsumeras på morgonen. I ett försök att belysa denna fråga följde den danska kohortstudien (Diet, Cancer and Health) över 55 000 deltagare i 13,4 år, under vilken 2 260 personer drabbades av sin första stroke. Studien syftade till att avslöja sambanden mellan olika frukostlivsmedel, inklusive havregryn, ägg, yoghurt och vitt bröd, och den efterföljande risken för stroke.

Slutsats: Att ersätta vitt bröd eller ägg med havregryn kopplades till en lägre risk för total stroke, total ischemisk stroke och ischemisk stroke. Dessutom visade det sig att att byta ut ägg mot havregryn var kopplat till en minskad risk för hemorragisk stroke.

 

Läs mer   Ladda ned pdf

Beräknad lästid: sammanfattning ca. 1 min, längre artikel ca. 21 min. Texten är på engelska.

 


Referens: Lyskjær et al. European Heart Journal, ehac547, 09 november 2022 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac547

havregryn
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Professor Arne Lindgren avhandlade områdena; stroke, förmaksflimmer och antikoagulantia och utgår från situationer med; hjärnblödning och TIA, Cerebral infarkt
 

Liknande artiklar