Kostnadseffektivt att screena äldre för förmaksflimmer

Analys baserad på STROKESTOP-studien. Syftet var att uppskatta kostnadseffektiviteten av befolkningsbaserad screening för förmaksflimmer med hjälp av kliniska resultat. Tidigare studier om kostnadseffektiviteten av screening för förmaksflimmer (AF) bygger på antaganden om långsiktiga kliniska effekter.

Slutsats: Analysen visar att en bred strategi för screening av förmaksflimmer i en äldre population är kostnadseffektiv. Insatser bör göras för att öka screeningdeltagandet.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min, längre artikel ca. 22 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Ladda ner artikeln som PDF

Referens: Lyth, Svennberg et al. European Heart Journal, ehac547, 09 november 2022 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac547

screening
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar