NOAKs inverkan på strokeincidens?

ekg

NYHET
Mellan 2011 och 2016 ökade den totala orala antikoagulantiabehandlingen till patienter med förmaksflimmer från 51,6% till 73,8%  i Stockholms län, men vilken betydelse hade det för strokeincidensen för  populationen i Stockholm?  Dr Tomas Forslund, NKS med medarbetare har  nyligen publicerat denna undersökning och finns att läsa i Läkartidningen 46/2018.

Läs mer

 

Läkartidningens symposium om NOAK

Missade du läkartidningens symposium om NOAK som var den 5 december i Stockholm?
Nedan hittar du länken till alla artiklarna för symposiet.

Till artiklarna

 

Strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienter

Har du funderat på att strukturera upp arbetet kring förmaksflimmer eller tänkt starta en flimmermottagning på din enhet, men inte haft tid? Med Workshop förmaksflimmer för din vårdenhet ger vi dig en kickstart för att komma igång. 

Läs mer om Workshop förmaksflimmer