NOAKs inverkan på strokeincidens?

Mellan 2011 och 2016 ökade den totala orala antikoagulantiabehandlingen till patienter med förmaksflimmer från 51,6% till 73,8%  i Stockholms län, men vilken betydelse hade det för strokeincidensen för  populationen i Stockholm?  Dr Tomas Forslund, NKS med medarbetare har  nyligen publicerat denna undersökning och finns att läsa i Läkartidningen 46/2018.

Läs mer

ekg

Läkartidningens symposium om NOAK

Missade du läkartidningens symposium om NOAK som var den 5 december i Stockholm? Nedan hittar du länken till alla artiklarna för symposiet.

Till artiklarna