Podcast - Hjärta och Kärl

 Välkommen till våra podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området. Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom detta område. Samtalen leds bl.a av Pfizers medicinska rådgivare Dr Angelo Modica.

Senaste avsnitt

Förmaksflimmerriktlinjerna från ESC 2020, Avsnitt 3 - Samarbetet läkare-sköterska-patient

Pfizers terapiområdesspecialister Anna Lindbergson och Erika Johansson intervjuar 
överläkare och kardiolog Kristina Hagwall vid Danderyds sjukhus och Matthias Lidin Universitetssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset om de nya riktlinjerna från ESC gällande förmaksflimmer.  Fokus på samarbetet mellan läkare-sköterska-patient. Vad kan vi bli bättre på tillsammans i omhändertagandet av patienter med förmaksflimmer.

Förmaksflimmerriktlinjerna från ESC 2020, Avsnitt 2 - C som i Comorbidity

Pfizers terapiområdesspecialister Anna Lindbergson och Erika Johansson intervjuar 
överläkare och kardiolog Kristina Hagwall vid Danderyds sjukhus och Matthias Lidin Universitetssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset om de nya riktlinjerna från ESC gällande förmaksflimmer. Avsnittet fokuserar på bokstaven C i riktlinjernas ABC.

 

Avsnitt 10-12

Förmaksflimmerriktlinjerna från ESC 2020, Avsnitt 1- A och B i praktiken?

Pfizers terapiområdesspecialister Anna Lindbergson och Erika Johansson intervjuar överläkare och kardiolog Kristina Hagwall vid Danderyds sjukhus och Matthias Lidin Universitetssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset om de nya riktlinjerna från ESC gällande förmaksflimmer. Här reder man ut vad A och B står för i de nya riktlinjerna ABC och hur de ska tolkas i praktiken.

ESC 2020 uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer - Diagnostisering

Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica intervjuar Dr Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset som berättar kort om de nyligen presenterade förmaksflimmer-riktlinjerna med fokus på förändringar inom screening och diagnostisering av sjukdomen.

ESC 2020 uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer - livsstilsfaktorer

Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica tillsammans med överläkare Tord Juhlin, MAVA SUS Lund, lyfter nyheter och förändringar i ESCs riktlinjer inom förmaksflimmer med fokus på modifierbara livsstilsfaktorer.

Avsnitt 7-9

ESC 2020 Uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer - rytmkontroll

Professor Carina Blomström Lundqvist, Uppsala universitet intervjuas kort av Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica om ESCs nyligen presenterade riktlinjer vid behandling av förmaksflimmer och förändringar inom bl.a ablation och rytmkontroll.

ESC 2020 Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet

Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica intervjuar Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, om ESCs första riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet i samband med hjärt-kärlsjukdom.

ESC 2020 Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer

Professor Claes Held Akademiska Sjukhuset, Uppsala ger här en glimt av de nya uppdaterade NSTEMI-riktlinjerna från den virtuella ESC-kongressen från Amsterdam.

Avsnitt 1,5,6

ESC 2020 Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

Professor Bengt Johansson, Umeå universitet, diskuterar de senaste riktlinjerna från ESC om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna tillsammans med Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica.

Akut- och långtidsbehandling av venös tromboembolism

Vad säger riktlinjer och hur behandlar vi dessa patienter i olika delar av Sverige idag?
Pfizers medicinska rådgivare Angelo Modica diskuterar ämnet med fyra experter på området.

Gäster:
Professor Anders Gottsäter, Kärlcentrum, SUS Malmö
Överläkare Sofia Ekdahl, Sahlgrenska SU/Östra, Göteborg
Docent Johan Elf, Kärlcentrum, SUS Malmö
Överläkare Mårten Söderberg, Södersjukhuset, Stockholm

Flimmermottagningar

I detta avsnitt diskuterar två svenska kardiologer strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. Vad är det och hur görs det på bästa sätt? Behöver vi särskilda flimmermottagningar? Samtalet leds av Pfizers medicinska rådgivare Dr Angelo Modica.

Gäster:
Dr Kristina Hagvall, Biträdande överläkare, Danderyds sjukhus
Dr Faris Al-Khalili, Kardiolog, PhD, Stockholm Heart Center

Moln

Webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som
vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt
praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Kommande föreläsningar

Man läser bok i solnedgång

Workshop förmaksflimmer på din vårdenhet

Workshop förmaksflimmer för din vårdenhet är ett projekt som syftar
till att utveckla ett strukturerat arbetssätt och identifiera
förbättringsområden kring patienter med förmaksflimmer.

Mer information Spela film