Upptäck Hjärta-kärl podden!

Välkommen till våra podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området. Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom detta område.

Välj avsnitt

 • Avsnitt 32

  ESC 2023 - Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet
  Vi intervjuade Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand på Lunds Universitet, som förklarade att genom de här studierna får vi mer kunskap i ett tidigare outforskat område, så kan de här kvinnorna beredas möjlighet att föda barn trots sina hjärtfel. PP-ELI-SWE-2808
 • Avsnitt 31

  ESC 2023 - Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand
  Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand, presenterar deras forskning inom arterosklerotisk sjukdom och dess relation till vasomotoriska symtom. Symtom som de flesta kvinnor upplever någon gång under menopausen. PP-ELI-SWE-2801

 • Avsnitt 30

  ESC 2023 - Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet
  Vi intervjuade Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, berättade om att resultatet visade på att det är en ganska liten andel patienter som behöver genomgå någon form av kranskärlsintervention efter TAVI. PP-ELI-SWE-2811
 • Avsnitt 29

  ESC 2023 - Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet
  Vi intervjuade Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet, som berättade om identifieringen av en homogen grupp patienter skulle kunna underlätta för sjukvårdspersonalen att utveckla en mer individuell strategi som patienterna som de skulle ha nytta av. PP-ELI-SWE-2804
 • Avsnitt 28

  ESC 2023 - Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet
  Vi intervjuade Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet, om sin studie som visar på en viktig pusselbit att hitta olika biomarkörer för att bättre riskstratifiera olika patienter.PP-ELI-SWE-2806
 • Avsnitt 27

  ESC 2023 - Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS
  Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS, tar hand om patienter med hjärtsjukdomar och klar genetisk koppling. Han presenterar en studie som visar på att det är mot förmodan ett relativt stort antal patienter som är mutationsbärare som har normala QT-tider. PP-ELI-SWE-2803
 • Avsnitt 26

  ESC 2023 - Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet
  Vi intervjuade Madeleine Johansson, MD, PhD, Kardiolog, Lunds Universitet. Hon berättade om att i studien såg de en stor skillnad i endostatinnivån hos patienter med ortostatisk hypotension jämfört med friska individer. PP-ELI-SWE-2809
 • Avsnitt 25

  ESC 2023 - Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University
  Intervju med Tymon Pol som berättar om biomarkörer förknippas med sjukhusinläggning för hjärtsvikt vid förmaksflimmer – ny kunskap från ARISTOTLE-studien. PP-ELI-SWE-2807
 • Avsnitt 24

  ESC 2023 - Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI
  Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI berättar om att asymptomatiska patienter inte är evaluerade med bilddiagnostik ganska ofta pga. risker associerade med bilddiagnostiken. PP-ELI-SWE-2812