Patienter som har hjärtsvikt och övervikt har fördelar av att behandlas med läkemedel för viktminskning, STEP-HFpEF studien

Semaglutid har visat sig förbättra hjärtsviktsrelaterade symtom och fysisk funktion och resulterar i större viktminskning jämfört med placebo, hos patienter med hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) och fetma, enligt senaste forskningen.

Läs mer

bmi
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer. Vi får veta mer om vikten av personcentrerade motiverande samtal och livsstilsförändringar.
 

Liknande artiklar