Patienter som har hjärtsvikt och övervikt har fördelar av att behandlas med läkemedel för viktminskning, STEP-HFpEF studien

Semaglutid har visat sig förbättra hjärtsviktsrelaterade symtom och fysisk funktion och resulterar i större viktminskning jämfört med placebo, hos patienter med hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) och fetma, enligt senaste forskningen.

Läs mer

bmi
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar