Postoperativt förmaksflimmer: nya rön och behandlingstrategier

Postoperativt förmaksflimmer är vanligt förekommande efter kirurgiska ingrepp, särskilt hjärtkirurgi. Det leder till längre sjukhusvistelse, ökade kostnader och ökad risk för hjärt-kärlhändelser. En översikt över ny forskning presenterar nya behandlingsstrategier och betonar behovet av fortsatt klinisk forskning för att förbättra hanteringen av postoperativt förmaksflimmer.

Slutsats: Trots framsteg inom förebyggande och behandling är postoperativt förmaksflimmer fortfarande ett betydande problem efter kirurgiska ingrepp, särskilt hjärtkirurgi. Klassiska förebyggande åtgärder är effektiva och bör användas som standard. Nya behandlingsstrategier visar lovande resultat, men stora studier behövs för att bekräfta deras effektivitet.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 1 min, längre artikel ca. 40 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Ladda ner artikeln som PDF

Referens:Gaudino et al. European Heart Journal, March 2023, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad019

postoperativt förmaksflimmer
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar