STROKE-AF-studien - Stroke ökar risken för förmaksflimmer

I studien STROKE-AF undersökte man förekomsten av förmaksflimmer (AF) hos patienter med icke-kardioembolisk ischemisk stroke. Överraskande visade det sig att efter 3 års observation med “insertable cardiac monitor” (ICM) jämfört med ”standard of care” hade ungefär 20 % av dessa patienter utvecklat förmaksflimmer, vilket är en tiofaldig ökning jämfört med vad som observerades vid "standard of care". Forskningen, ledd av Dr. Lee Schwamm från Harvard Medical School, presenterades vid den Internationella Strokekonferensen 2023.

Slutsats: Studien belyser den tidigare förbisedda risken för förmaksflimmer i denna patientgrupp och understryker behovet av omfattande övervaknings- och behandlingsstrategier.

 

Läs mer

Beräknad lästid: ca. 3 min. Texten är på engelska.

 


Referens: Schwamm LH, Kamel H, Sethi PP, et al. 3-year Results from the STROKE-AFRandomized Trial. Presented at: 2023 International Stroke Conference; February 8-10; Dallas, TX. LB1

dr lee schwamm
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Professor Arne Lindgren avhandlade områdena; stroke, förmaksflimmer och antikoagulantia och utgår från situationer med; hjärnblödning och TIA, Cerebral infarkt
 

Liknande artiklar