STROKE-AF-studien: Förmaksflimmer ökar risken för stroke efter 3 års uppföljning

En uppföljning av STROKE-AF-studien visar att patienter med icke-kardiogen ischemisk stroke inte brukar övervakas långsiktigt för att upptäcka förmaksflimmer, men resultaten tyder på att det kan vara nödvändigt. Under 3 år observerades patienterna i studien genom en implanterbar hjärtmonitor.

Slutsats: Studien visade att cirka 1 av 5 patienter med ischemisk stroke hade oidentifierat förmaksflimmer efter 3 års observation. Detta indikerar att odetekterat förmaksflimmer kan öka risken för kardiogen stroke hos patienter som normalt inte övervakas för förmaksflimmer.


Beräknad lästid: ca. 4 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Referens: Artikel av Isabella Ciccone, Neurology Live, Feb 2023

stroke af studien
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer. Vi får veta mer om vikten av personcentrerade motiverande samtal och livsstilsförändringar.
 

Liknande artiklar