STROKE-AF-studien: Förmaksflimmer ökar risken för stroke efter 3 års uppföljning

En uppföljning av STROKE-AF-studien visar att patienter med icke-kardiogen ischemisk stroke inte brukar övervakas långsiktigt för att upptäcka förmaksflimmer, men resultaten tyder på att det kan vara nödvändigt. Under 3 år observerades patienterna i studien genom en implanterbar hjärtmonitor.

Slutsats: Studien visade att cirka 1 av 5 patienter med ischemisk stroke hade oidentifierat förmaksflimmer efter 3 års observation. Detta indikerar att odetekterat förmaksflimmer kan öka risken för kardiogen stroke hos patienter som normalt inte övervakas för förmaksflimmer.


Beräknad lästid: ca. 4 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Referens: Artikel av Isabella Ciccone, Neurology Live, Feb 2023

stroke af studien
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar