Förmaksflimmer (AF)
Internationella

ACC och AHA – Uppdaterade riktlinjer belyser antikoagulationsbehandling och trombosprevention

Riktlinjerna för hantering av patienter med förmakslimmer från American College of Cardiology (ACC) och American Heart Association (AHA). Framför allt med avseende på antikoagulationsbehandling och trombosprevention.