Venös tromboembolism (VTE)
Internationella

CHEST: Riktlinjer och expertpanel om förebyggande terapi vid venös tromboembolisk sjukdom 2021

Hos patienter med akut VTE vid cancer (cancerassocierad trombos) rekommenderas en oral Xa-hämmare (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) över LMWH för initierings- och behandlingsfaser av terapin (stark rekommendation, måttlig evidensgrad).