Förmaksflimmer (AF)
Internationella

EHRA practical guide om NOAK och hantering av kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer

Europeiska hjärtrytm-sällskapet EHRA har uppdaterat sin praktiska guide om NOAK-behandling vid förmaksflimmer. Vägledning och praktiska tips som syftar till en säker och effektiv behandling med antikoagulantia.