Förmaksflimmer (AF)
Internationella

ESC 2023 Riktlinjer för hantering av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med diabetes

De nuvarande riktlinjerna fokuserar, i motsats till tidigare riktlinjer om diabetes, pre-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, bara på just hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, detta på grund av svagare evidensläge när det gäller pre-diabetes. Denna version av riktlinjerna ger också rekommendationer om stratifiering av kardiovaskulär risk, samt om screening, diagnos och behandling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med diabetes.