Förmaksflimmer (AF)
Internationella

ESC guidelines vid förmaksflimmer

European Society of Cardiology har uppdaterat riktlinjerna från 2016. Här förtydligas screening samt ABC-synsättet på ett optimerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer.