Venös tromboembolism (VTE)
Internationella

ESMO – Kliniska praktiska riktlinjer för venös tromboembolism och patienter med cancer

Tromboembolism hos cancerpatienter är ett fortsatt omfattande hälsoproblem och näst cancern den största mortalitetsfaktorn, trots dagens behandlingsmöjligheter. Operativa ingrepp ökar risken. Läs om vilka LMWH och NOAK som rekommenderas vid behandling av cancerassocierad trombos.