Venös tromboembolism (VTE)
Internationella

ITAC – Kliniska praktiska riktlinjer för behandling och profylax av venös tromboembolism för patienter med cancer, inklusive patienter med Covid-19

Uppdaterade riktlinjer för 2022 från international Initiative of Trombosis and Cancer, ITAC. De nya riktlinjerna inkluderar rekommendationer för patienter med cancerassocierad trombos samt Covid-19 avseende initial och långsiktig behandling med LMWH samt antikoagulantia för trombosprevention.