Förmaksflimmer (AF)
Sverige

Janusinfo belyser riskerna för ischemisk stroke och blödning hos äldre sköra patienter med förmaksflimmer och oral antikoagulantiabehandling

Sköra äldre patienter har hög risk för både ischemisk stroke och blödning. Vid förmaksflimmer ökar risken. Därför bör antikoagulantiabehandling med NOAK eller warfarin ges oavsett kronologisk ålder. Läs mer om nytta och risker, praktiska överväganden och dosering av NOAK.