Förmaksflimmer (AF)
Sverige

Janusinfo – information om koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Nyheter, expertutlåtanden och praktiska råd om: antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, jämförande värdering av NOAK vid förmaksflimmer, antikoagulantiabehandling efter intrakraniell behandling, riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19, samt uppdateringar om cancerassocierad VTE.