Venös tromboembolism (VTE)
Sverige

Janusinfo om orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antitrombotiska läkemedel som orala antikoagulantia och trombocythämmare ökar risken för blödningskomplikationer och förvärrar en pågående blödning vid t.ex. ett kirurgiskt ingrepp vilket bland annat kan kräva ett temporärt uppehåll av behandlingen.