Venös tromboembolism (VTE)
Sverige

Janusinfo Region Stockholm om venös trombos

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. En samlingssida med aktuella rekommendationer, praktiska råd kring venös tromboembolism som uppdateras löpande.