Förmaksflimmer (AF)
Sverige

Läkemedelsverkets rekommendationer om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke bör få behandling med orala antikoagulantia. NOAK rekommenderas före warfarin vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer, om det inte finns kontraindikationer.