Venös tromboembolism (VTE)
Internationella

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) – riktlinjer för antikoagulantia vid cancer

Uppdaterade riktlinjer rekommenderar NOAK i form av apixaban och edoxaban enligt kategori 1. Utöver det även rivaroxaban men dabigatran enbart om övriga NOAK anses olämpliga. Det anges även att apixaban kan ha högre säkerhet än edoxaban och rivaroxaban för patienter med lesioner i magsäcken eller matstrupen (kategori 2B). LMWH rekommenderas för patienter med GI-cancer. Tillgång till riktlinjerna kräver registrering.