Förmaksflimmer (AF)
Internationella

NICE guidelines – Förmaksflimmer: diagnos och hantering

Uppdaterade rekommendationer inklusive råd om vård och behandling för personer med förmaksflimmer samt hantering och riskbedömning för stroke och blödningar. Rekommendationer ges även för bedömning och hantering av hjärt- och rytmkontroll.