Venös tromboembolism (VTE)
Internationella

NICE – National Institute for Health and Care Excellence riktlinjer för diagnos och antikoagulationsbehandling vid DVT

I riktlinjerna tas bland annat upp behandling vid VTE och cancer. NOAK rekommenderas för patienter med aktiv cancer eller konfirmerad proximal DVT eller LE. Om NOAK anses olämpligt kan LMWH enbart eller LMWH följt av warfarin ges. Överväg att behandla längre än 6 månader vid aktiv cancer efter en oprovocerad DVT eller LE, baserat på risken för VTE eller blödning.