Förmaksflimmer (AF)
Sverige

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

För behandling av förmaksflimmer har NOAK högre prioritet i SOS riktlinjer. Risken för allvarlig blödning är likvärdig vid behandling med NOAK jämfört med warfarin, men risken för intrakraniell blödning är lägre vid behandling med NOAK jämfört med warfarin. NOAK kräver färre laboratoriekontroller. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår med NOAK är låg jämfört med warfarin.