Venös tromboembolism (VTE)
Sverige

SSTH – Riktlinjer för behandling vid cancerassocierad venös tromboembolism

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) ger rekommendationer med riktlinjer grundat på publicerade randomiserade studier och metaanalyser med jämförelse mellan NOAK och LMH (dalteparin) vid cVTE. Peroral faktor Xa-hämmare rekommenderas som förstahandsbehandling vid cVTE framför lågmolekylärt heparin