Venös tromboembolism (VTE)
Sverige

SSTH: Trombosprofylax vid covid-19 infektion

Patienter som inlägges på sjukhus med covid-19 har ökad risk för venös tromboembolism. Ta del av rekommendationerna från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas.