Venös tromboembolism (VTE)
Sverige

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala Antikoagulantia (NOAK)

Ta del av kliniska råd för antikoagulantia, Eliquis® (apixaban), Lixiana® (edoxaban), Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivoroxaban), med tider från sista tablett till kirurgi vid elektiv kirurgi, återinsättning efter kirurgi, vid akut stor blödning eller behov av akut kirurgi samt vid byte mellan orala antikoagulantia. Lista för låg/standardriskingrepp samt högriskingrepp.