Uppdatering från ESC om antitrombotisk behandling hos äldre

European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis har uppdaterat sin tidigare rapport om trombocythämmande och antikoagulerande läkemedel för äldre patienter med akut eller kroniskt koronarsyndrom, förmaksflimmer eller som genomgår kirurgi eller ingrepp som är typiska för äldre. Syftet är att ge ett kortfattat men omfattande verktyg för att förstå grunderna för antitrombotisk terapi hos äldre patienter, trots komplexiteten i form av komorbiditeter, komedikationer och en osäker balans mellan ischemisk risk och blödningsrisk.

Slutsats: Vinsterna av antitrombotisk behandling och interventioner är i stort sett gynnsamma hos äldre patienter med aterotrombotiska kardiovaskulära sjukdomar eller förmaksflimmer. ESC uppmuntrar bl.a. till användning av kombinationsläkemedel, bättre blödningsriskbedömning, gastroskydd och ger råd om val av antitrombotisk behandling baserat på t.ex. ålder, vikt, njurfunktion och risknivå.

Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min, längre artikel ca. 45 min. Texten är på engelska.

Läs artikeln

 

Referens 
Andreotti et al. European Heart Journal, ehac515, 7 december 2022 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac515

uppdatering ESC
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare

Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare

Vi intervjuar Navid Radnahad, ST-läkare, hjärtforskare på Capio Geriatrik Sollentuna om hans forskarteams senaste studie om: Förlängd QTc, riskmarkör för framtida Förmaksflimmer
 

Liknande artiklar