KONGRESS

ESC i Barcelona 2022

ESC-kongressen anordnas av European Society of Cardiology och tillhör världens största, mest inflytelserika kongress inom det kardiovaskulära området. Nedan kan du höra svenska kollegor och experter berätta om de senaste riktlinjerna och resultat från kliniska studier som presenterats under kongressen.

ESC 2022 Barcelona

ESC 2022 - Intervjuer

Poster image 02:33
ESC 2022 – Ny analys från Athena-studien om dronedarons effekt på flimmerbörda

Från ESC 2022 berättar Professor Carina Blomström-Lundqvist om ATHENA-studiens analys...

Poster image 03:47
ESC 2022 - Nytt om ablation som första linjens behandling vid förmaksflimmer - Carina Blomström-Lundqvist, Professor

Ta del av aktuell kunskap kring olika patienttyper där den...

Poster image 05:05
ESC 2022 – Validering av Coala Heart Monitor vid förmaksflimmer - Astrid Paul Nordin, Doktorand

Doktorand Astrid Paul Nordin berättar om sin studie; Low incidence...

Poster image 03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand

Doktorand Kajsa Strååt berättar om sin studie; Variations in atrial...

Poster image 01:27
ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD

Julia Aulin, MD PhD berättar vad studien; Serum neurofilament light...

Poster image 04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare

Arthur Fedorowski, Docent och överläkare, berättar om en ny studie...

Poster image 03:08
ESC 2022 debatt- dags att säga adjö till långtids ASA vid CVD? - Bruna Gigante, MD PhD

Bruna Gigante, MD PhD, redogör för hur man kan se...

Poster image 04:04
ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn

Vad vet vi om de mer okända orsakerna till hjärtinfarkt?...

Poster image 01:56
ESC 2022 - Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt - Dr Sara Benzel

Dr Sara Benzel delar med sig av lärdomar från en...

Poster image 04:13
ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund

Vid ESC presenterade Anders Englund data som belyser långtidseffekter och...

Poster image 02:30
ESC 2022 - Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens - Anders Persson, doktorand Lunds Universitet

Anders Persson berättar om en studie han presenterade under ESC...

Poster image 02:28
ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren

Arvid Holmgren berättar vid ESC om en svensk registerstudie som...

Poster image 03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet

Vid ESC presenterade Alexandra Måneheim data som belyser om VES...

Populära videos från tidigare ESC

Poster image 10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset berättar kort...

Poster image 06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Tord Juhlin, överläkare vid MAVA SUS Lund, lyfter...

Poster image 07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under...

Poster image 03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade...

Poster image 08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

ESC 2019, Renato D. Lopes MD, PhD Prof of Medicine,...

Poster image 11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här...

Poster image 12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

ESC 2020, Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, intervjuas om...

Poster image 05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten...

Poster image 11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Professor Carina Blomström Lundqvist, Uppsala universitet berättar kort...

Poster image 04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om...

Poster image 04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare

Arthur Fedorowski, Docent och överläkare, berättar om en ny studie...

Poster image 03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om...

Poster image 05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich,...

Poster image 01:01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI

Överläkare Oskar Angerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset går igenom ESCs gällande riktlinjer...

Poster image 02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina...

Poster image 03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet

Vid ESC presenterade Alexandra Måneheim data som belyser om VES...

Poster image 02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet...

Poster image 03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand

Doktorand Kajsa Strååt berättar om sin studie; Variations in atrial...

Poster image 02:14
Trippelterapi och blödningsrisk

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på...

Poster image 17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

ESC 2020, Professor Bengt Johansson, Umeå universitet, diskuterar de senaste...

Poster image 05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där...

Poster image 06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar...

Poster image 02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data...

Poster image 03:00
BMI och kardiovaskulär risk

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data...

Poster image 02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de...

Poster image 07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården...

Dela kongress