KONGRESS

ESC i Amsterdam 2020

ESC 2020 har pga COVID19-pandemin stöpts om till ett helt digitalt format där symposier, hotline-sessioner och postrar presenteras online som live-sändningar eller ondemand-presentationer. Bristol Myers Squbb och Pfizer bevakar vanligtvis kongressen på plats men har i år, via distansintervjuer, sammanfattat de uppdaterade riktlinjer som presenteras tillsammans med några av våra nationella experter.

Välj bland alla intressanta föreläsningar

4:43
tigist wodaje | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI berättar om att asymptomatiska patienter inte är evaluerade med bilddiagnostik ganska ofta pga. risker associerade med bilddiagnostiken.
5:50
konrad nilsson | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vi intervjuade Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, berättade om att resultatet visade på att det är en ganska liten andel patienter som behöver genomgå någon form av kranskärlsintervention efter TAVI. Se hela intervjun!
4:32
mats börjesson | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Mats Börjesson, Prof. Överläkare berättar bla. om studie där slutsatsen var, att det är inte mängden av ventrikulära extraslag som är avgörande för riskstratifieringen.
9:26
lu dai | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vi intervjuade Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet, som berättade om identifieringen av en homogen grupp patienter skulle kunna underlätta för sjukvårdspersonalen att utveckla en mer individuell strategi som patienterna som de skulle ha nytta av.
3:06
madeleine johansson | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vi intervjuade Madeleine Johansson, MD, PhD, Kardiolog, Lunds Universitet. Hon berättade om att i studien såg de en stor skillnad i endostatinnivån hos patienter med ortostatisk hypotension jämfört med friska individer.
4:03
filip hammaréus | esc | biomarkörer | eliquis
Vi intervjuade Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet, om sin studie som visar på en viktig pusselbit att hitta olika biomarkörer för att bättre riskstratifiera olika patienter.
5:13
frida wedlund | esc | hjärtsjukdom | kardiologi
Vi intervjuade Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand på Lunds Universitet. Genom att vi gör de här studierna får vi mer kunskap i ett tidigare outforskat område, så kan de här kvinnorna beredas möjlighet att föda barn trots
2:41
tymon pol | esc | biomarkörer | förmaksflimmer
Intervju med Tymon Pol som berättar om biomarkörer förknippas med sjukhusinläggning för hjärtsvikt vid förmaksflimmer – ny kunskap från ARISTOTLE-studien.
3:31
alexandra måneheim | esc | antikoagulation | förmaksflimmer
Vi intervjuar Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand, Kardiovaskulär Epidemiologi, Lunds Universitet.

Se föreläsningar

Vi arrangerar föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingslinjer samt praktiskt vägledning i din kliniska vardag.

Kommande föreläsningar

Nyheter och fortbildning i din inkorg

Prenumerera på våra nyhetsbrev, ett enkelt och bekvämt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag.

Registrera dig här