KONGRESS

ESC i Amsterdam 2020

ESC 2020 har pga COVID19-pandemin stöpts om till ett helt digitalt format där symposier, hotline-sessioner och postrar presenteras online som live-sändningar eller ondemand-presentationer. Bristol Myers Squbb och Pfizer bevakar vanligtvis kongressen på plats men har i år, via distansintervjuer, sammanfattat de uppdaterade riktlinjer som presenteras tillsammans med några av våra nationella experter.

cyklar på en bro i amstersdam

Poster image 10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset berättar kort...

Poster image 06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Tord Juhlin, överläkare vid MAVA SUS Lund, lyfter...

Poster image 11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Professor Carina Blomström Lundqvist, Uppsala universitet berättar kort...

Poster image 11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här...

Poster image 12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

ESC 2020, Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, intervjuas om...

Poster image 17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

ESC 2020, Professor Bengt Johansson, Umeå universitet, diskuterar de senaste...

Dela kongress