KONGRESS

ESC i Paris 2019

ESC-kongressen anordnas av European Society of Cardiology och tillhör världens största, mest inflytelserika kongress inom det kardiovaskulära området. Nedan kan du höra svenska kollegor och internationella experter berätta om de senaste riktlinjerna och resultat från kliniska studier som presenterats under kongressen.

Paris Eiffel Tower

ESC 2019 - Intervjuer

Poster image 08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

ESC 2019, Renato D. Lopes MD, PhD Prof of Medicine,...

Poster image 02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina...

Poster image 02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet...

Poster image 02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data...

Poster image 05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich,...

Poster image 07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården...

Poster image 06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar...

Poster image 03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om...

Poster image 05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten...

Poster image 05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där...

Poster image 03:00
BMI och kardiovaskulär risk

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data...

Poster image 02:14
Trippelterapi och blödningsrisk

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på...

Poster image 02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de...

Poster image 04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om...

Poster image 03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade...

Populära videos från förra årets ESC

Poster image 10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset berättar kort...

Poster image 06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

ESC 2020, Tord Juhlin, överläkare vid MAVA SUS Lund, lyfter...

Poster image 11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala ger här...

Poster image 08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

ESC 2019, Renato D. Lopes MD, PhD Prof of Medicine,...

Poster image 12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

ESC 2020, Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, intervjuas om...

Poster image 05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten...

Poster image 11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Professor Carina Blomström Lundqvist, Uppsala universitet berättar kort...

Poster image 04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om...

Poster image 03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om...

Poster image 05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich,...

Poster image 02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina...

Poster image 03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade...

Poster image 02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet...

Poster image 17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

ESC 2020, Professor Bengt Johansson, Umeå universitet, diskuterar de senaste...

Poster image 02:14
Trippelterapi och blödningsrisk

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på...

Poster image 06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar...

Poster image 02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data...

Poster image 03:00
BMI och kardiovaskulär risk

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data...

Poster image 02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de...

Poster image 05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där...

Poster image 07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården...

Dela kongress