KONGRESS

ESOC i Milano 2019

ESOC anordnades för fjärde gången, denna gång i Milano. För forskare, kliniker och övrig sjukvårdspersonal som jobbar med strokepatienter, är kongressen ett viktigt tillfälle att samverka och utbyta erfarenheter. Nedan hittar du filmade intervjuer från svenska kollegor som deltog på årets kongress.

Milano Church
 
Insättning av NOAK efter akut ischemisk stroke?

Insättning av NOAK efter akut ischemisk stroke?

ESOC 2019, Specialistläkare Signild Åsberg vid Akademiska sjukhuset Uppsala, intervjuas om sin forskning på ämnet insättning av NOAK efter en akut ischemisk stroke och TIMING-studien samt vad som är på gång inom ämnet i andra delar av världen.
 
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning?

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning?

ESOC 2019, Johanna Pennlert, MD, PhD vid Medicincentrum, Norrlands Unviversitetssjukhus redovisar resultat och konklusion från sin forskning på det kliniska dilemmat hur hantera antitrombotisk behandling efter hjärnblödning.
 
Resultat från Stockholms trombektomi-projekt

Resultat från Stockholms trombektomi-projekt

ESOC 2019, Neurolog och biträdande överläkare Michael Mazya från Karolinska universitetssjukhuset sammanfattar resultaten i en prehospital strokestudie efter införandet av ett nytt regionalt triagesystem.

Dela kongress