Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

Johan Elf, docent och överläkare, Koagulationscentrum SUS Malmö, redogör för evidensen att poliklinisera lågriskpatienter med cirkulatorisk stabil lungemboli och hur man identifierar lämplig patient att poliklinisera.

57:42