Ablation av förmaksflimmer

Docent Anders Englund, Arytmicenter Stockholm går igenom aktuell kunskap om ablation vid förmaksflimmer

32:39