Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning?

ESOC 2019, Johanna Pennlert, MD, PhD vid Medicincentrum, Norrlands Unviversitetssjukhus redovisar resultat och konklusion från sin forskning på det kliniska dilemmat hur hantera antitrombotisk behandling efter hjärnblödning.

02:19