Blödning och blödningshantering

Professor Sam Schulman vid McMaster Clinic Canada går igenom NOAK-behandlade patientgrupper med förhöjd blödningsrisk, verktyg för blödningsrisk-stratifiering samt hantering vid faktor Xa-hämmarassocierad blödning.

59:52