Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet föreläste om hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter. Något som ökar och år 2040 beräknas sjukdomen vara en av de fem vanligaste dödsorsakerna på vår jord.

34:18