EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för EHRA education committé ger en översikt av ”EHRA Practical Guide 2021” och diskuterar aktuella riktlinjer kring hantering av kliniska komplexa situationer hos flimmerpatienter.

57:31