ESC 2022 – Ny analys från Athena-studien om dronedarons effekt på flimmerbörda

Från ESC 2022 berättar Professor Carina Blomström-Lundqvist om ATHENA-studiens analys av huruvida dronedaron kan påverka flimmerbördan och progress av sjukdomen samt vad resultaten innebär i kliniken.

02:33