Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

Den fjärde och sista föreläsningen under Flimmervecka hölls av Signild Åsberg, docent och överläkare vid Strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som pratade om förmaksflimmer efter stroke eller TIA och hanteringen av antikoagulantia.

39:38