Insättning av NOAK efter akut ischemisk stroke?

ESOC 2019, Specialistläkare Signild Åsberg vid Akademiska sjukhuset Uppsala, intervjuas om sin forskning på ämnet insättning av NOAK efter en akut ischemisk stroke och TIMING-studien samt vad som är på gång inom ämnet i andra delar av världen.

01:35