Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och hur skall vi antikoagulera denna högriskgrupp? Föreläsare: Professor Peter Stenvinkel, KaroIinska Institutet

01:02:03