Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under ESC-kongressen samt nyckelbudskap från de senaste STEMI-riktlinjerna från ESC.

04:53